Jarosław Wajk

AKSJOTERAPIA

Zapraszam Cię do podróży do wnętrza siebie i „rentgenu duszy”, badania wprawdzie nierzadko bolesnego, ale niezbędnego, by budować się na nowo. 

Wyznaczysz właściwy Cel – bo łatwo stracić nadzieję, 

jedną z wielu dróg biorąc za drogę jedyną i pomylić cel z zachcianką, marnując cenny czas.  

Nauczysz się używać Kompasu, aby codziennie, na nowo sprawdzać, czy podążasz we właściwym kierunku

Co najważniejsze jednak, przypomnisz sobie, choć w biegu życia o tym zapomniałaś/zapomniałeś, 

że pomimo kruchości, ulotności, przemijania jesteś cenna/cenny, jesteś Wartością

jedyną taką istotą w całym Wszechświecie, potrzebną w sieci podobnie ważnych istot.

Czym jest Aksjoterapia?

Aksjoterapia to moje autorskie podejście, które jest według mnie właściwym sposobem terapii i profilaktyki uzależnionej osobowości – wszelkich destrukcyjnych zachowań, uzależnień od substancji psychoaktywnych, współuzależnień, jak również depresji, przemocy, problemów relacyjnych oraz toksycznych układów rodzinno- społecznych.  Jestem przekonany, że problemy te są możliwe do rozwiązania pod jednym warunkiem – że zajmiemy się nie objawami, ale przyczynami, korzeniami; uzależnienia i destrukcyjne zachowania lokuję bowiem w przestrzeni skutków ubocznych zażywania lekarstwa na „nieznośne, złe życie”. 

Co jest celem Aksjoterapii?

Aksjoterapia to droga dla odważnych, którzy są gotowi wyruszyć w drogę po odzyskanie samego siebie dokonując w swoim życiu i swoich układach relacyjno-społecznych niezbędnych, bywa, że radykalnych zmian. Celem Aksjoterapii bowiem nie jest wegetacja w obracaniu życia wokół „niepicia”, „niebrania”, „nieużywania” czy „niegrania”, ale skierowanie uwagi na obiektywnie dobre, szczęśliwe życie w najwyższej jakości.

Terapia - pytania i odpowiedzi

Na gorąco o terapii grupowej

Wczoraj po zajęciach grupowych, działając jako gość, na obcym terenie, poczułem, jak w sali, między Uczestnikami pojawił się mocny nurt, powietrze, ulga. Co i dlaczego miało tam miejsce? Otóż w mojej praktyce terapeutycznej nie traktuję uczestników terapii...

Czytaj dalej

Niebezpieczne zwroty: „POCZUCIE”.

Czy znasz, czy są Ci bliskie  zwroty „poczucie piękna, poczucie rytmu, poczucie sprawiedliwości”? Odnoszą się one do zdolności, potencjału dostrzegania harmonii w świecie. Można by zatem uznać, że pojęcie „poczucie” to bezpieczny, opisujący obiektywną  rzeczywistość zwrot....

Czytaj dalej

Jak być w relacjach? Czym jest „cudowna pojedynczość?”

https://www.youtube.com/watch?v=bESu9ATKBOk&t=174s „Jestem samotna, jestem samotny.” „Wszystko robię dla dzieci”. „Gdyby nie Ty, nie wiem jak bym żyła/żył…” „Sport, muzyka, praca, to całe moje życie.” „Rodzina jest najważniejsza.” Wiele razy słyszałem te zwroty, i nie jeden raz...

Czytaj dalej